της μύτης μια ακρίτσα

Σπύρος Παπαδόπουλος | εικόνα: Γιάννης Νικολόπουλος Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι η πανδημία μας προσφέρει το μάθημα της σημασίας των δημόσιων συστημάτων υγείας. Κάποιοι μάλιστα βιάστηκαν να πουν ότι τώρα είναι η στιγμή που και οι νεοφιλελεύθεροι θα ανακαλύψουν τα καλά της κρατικής παρέμβασης. Ήδη βέβαια σήμερα χανόμαστε στις απειράριθμες αναλύσεις για την κρίσηContinue reading “της μύτης μια ακρίτσα”

Create your website with WordPress.com
Get started