«Εσείς πόσο παραγωγικοί υπήρξατε σήμερα»;

Ανθή Ροζή Ένα σημείωμα για τον χρόνο, τον εαυτό και την εσωτερίκευση της εργασιακής ηθικής στον εγκλεισμό Θα έχει γίνει αντιληπτό ως τώρα ότι η ζωή μέσα στην καραντίνα διέπεται από μια γενικευμένη ανησυχία, αυτή του «να κάνουμε πράγματα». Οι έχοντες πρόσβαση στο ίντερνετ, που ζούνε, εργάζονται, κοινωνικοποιούνται και καταναλώνουν μέσω αυτού, εκτίθενται καθημερινά σεContinue reading “«Εσείς πόσο παραγωγικοί υπήρξατε σήμερα»;”

Create your website with WordPress.com
Get started