Η Ελλάδα πεθαίνει, δεν γεννιούνται Έλληνες

Αγγελική Μπούμπουκα «Η Ελλάδα πεθαίνει, δεν γεννιούνται Έλληνες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις εργαζόμενες», προειδοποιούσε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής,σε μια από τις πρώτες ομιλίες ως αρχηγός κόμματος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, περιέγραφε «το μεγαλύτερο πρόβλη-μα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα», και έδινε μια λύση (φυσικά) ελληνική: κίνητρα στις Ελληνίδες ναContinue reading “Η Ελλάδα πεθαίνει, δεν γεννιούνται Έλληνες”

Κάτω από πεσμένους ουρανούς

Για την υπεράσπιση και την κριτική του σύγχρονου καταναλωτικού και ηδονικού υποκειμένου

Create your website with WordPress.com
Get started